Fotografijos

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 

  He disappears when he hides.  Fotografijos reitingas
   

  Suskyla į santykius dydžiai.  Fotografijos reitingas (1)
   

  Mano kelias eina žydro dangaus kraštu - ten, kur be perstojo plaukia balti debesys...  Fotografijos reitingas
   

  Ar yra gyvenimas nuolatos būti lyjamam?..  Fotografijos reitingas (1)
 
                       
 

  Manai sugebėsi pakeisti sapnų pasaulį?  Fotografijos reitingas
   

  O jeigu numirčiau, ar plaukus šukuotum man?..  Fotografijos reitingas (5)
   

  Kažin kas nejučia tamsumoj mums pečius apkabina...  Fotografijos reitingas (7)
   

    Fotografijos reitingas (2)
 
                       
 

  Priplėkusio cukraus kvapas.  Fotografijos reitingas (3)
   

  Prapuolusio Draugo balsas, rastas tuščiuose namuose pirmadienį.  Fotografijos reitingas (7)
   

  Negyvenimą mano uždrausi?  Fotografijos reitingas (2)
   

  Let me burn.  Fotografijos reitingas (3)
 
                       
 

  Niekuomet galutinai nesurandėja.  Fotografijos reitingas (7)
   

  Tu klausaisi iki skausmo ir vaidenas, kad girdi.  Fotografijos reitingas (7)
   

  Ir kūną numeta ant kūno.  Fotografijos reitingas (8)
   

  Kai ilgesys užsnūdęs tyli.  Fotografijos reitingas (5)
 
                       
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12