Fotografijos

  1   2  

 

  palinko medis prie upelio...  Fotografijos reitingas (17)
   

  Kelias į žiemą  Fotografijos reitingas (45)
   

  kur tas kelelis baltas...  Fotografijos reitingas (53)
   

  žiema atėjo netikėtai...  Fotografijos reitingas (39)
 
 

  įlankos peizažas  Fotografijos reitingas (34)
   

  airiškas vaizdelis  Fotografijos reitingas (67)
   

  nakties atspindžiai  Fotografijos reitingas (28)
   

  o tam saulėtam pajūry...  Fotografijos reitingas (46)
 
 

  jau miestelis tyliai snaudžia...  Fotografijos reitingas (25)
   

  tą vakarą tylų...  Fotografijos reitingas (49)
   

  nutilo paukščiai, medžiai ir laukai...  Fotografijos reitingas (62)
 
  1   2